Opti Coat Garanti hos Detailing Center

1. HVAD BETYDER DENNE GARANTI?

Opti Coat garanti hos Detailing Center er din garanti for at dit Opti Coatede køretøj holder den periode som producenten lover.

Garantien gælder fra 5-7 år når du vasker og vedligeholder bilen efter Detailing Centers anvisninger.

2. HVAD ER DE GRUNDLÆGGENDE VILKÅR FOR AT FÅ OPTI COAT GARANTI HOS DETAILING CENTER?

Opti Coat garanti tilbydes kun hos Detailing Center som er certificeret i Opti Coat keramiske coatings.

Garantien registreres og gælder hos Detailing Center når du får foretaget en Opti Coat behandling hos os.

Den nødvendige vedligeholdelse skal følges i henhold til vask og vedligeholdelse man får på vaske kursus hos Detailing Center efter endt behandling.

Den årlige vedligeholdelse/rens hos Detailing Center skal udføres i tide en gang om året.

3. HVORNÅR DÆKKER GARANTIEN?

Vi garanterer, at i løbet af den enkelte coatings levetid vil en Opti Coat belagt lak:

være beskyttet mod de fleste elementer, ikke miste sin glans, vil bevare sine selvrensende evner, vil gøre det lettere at fjerne fugleklatter, organisk forurening, tjæreaflejringer, insekter og syremærker. Coatingen vil bevare sin hydrofobiske effekt ved regelmæssig og korrekt vedligeholdelse og hvis køretøjet ikke udsættes for ekstreme forhold så som brand eller hærværk.

Garantien dækker ikke mod nogen former for skade eller fejl udover det som her er nævnt.

5. VILKÅR OG BETINGELSER

GARANTI PÅ OPTI COAT HOS DETAILING CENTER ER KUN GÆLDENDE HVIS FØLGENDE BETINGELSER ER OPFYLDT:

Påføringen af Opti Coat blev udført af en Detailing Center som er certificeret Opti Coat installatør.

Processen blev udført præcist efter producentens regler og den nyeste brugervejledning.

Detailing Center påfører matchende serienummer på Coating Bevis i hele garantiperioden.

Køretøjet er ikke blevet vasket med nogen former for rengøringsmidler i løbet af de første 14 dage efter behandlingen for at sikre coatingen er gennem hærdet.

Bilen har ikke været i vaskehal eller andre kommercielle bilvask.

Efter endt behandling er køretøjet ikke blevet serviceret af noget andet bilplejefirma, der ikke er godkendt Opti Coat Installatør.

Produktet Opti Coat No Rinse, Opti Coat Hyper Seal og Opti Coat Ferrex flyve rust fjerner er blevet brugt mindst én gang hver 3. måned til at vedligeholde køretøjet

Garantien gælder kun for den registrerede ejer og kan ikke overdrages

Garantien er ugyldig på beskadigede eller reparerede dele

7 ÅRS GARANTI PÅ OPTI COAT PRO+ ER KUN GYLDIG HVIS FØLGENDE BETINGELSER ER OPFYLDT OVEN I DE ALLEREDE OVENNÆVNTE BETINGELSER:

 

7 års garanti er gyldig, så længe kunden overholder servicerutinen ved Detailing Center.

Hvis en service ikke er blevet udført til tiden eller sprunget over er garantien ugyldig.

Garantien (5 år eller 7 år) er kun gyldig under ovennævnte forhold og dækker ikke andre typer skader eller fejl end dem, der er anført ovenfor.

Garantien vil ikke blive accepteret uden visning af den første servicefaktura ifbm. påførelsen af coatingen.

Detailing Center accepterer ikke garantikrav fra andre køretøjsbrugere end ejeren, der er registreret hos Detailing Center.

Garantiperioden starter den dato, hvor coating bevis er blevet underskrevet og udleveret.

Detailing Center vil ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af køretøjet, banebrug eller overfladeskader forårsaget af ulykker eller hærværk.

Garantien kan ikke overdrages og er ikke gyldig for erhvervskøretøjer.

Detailing Center vil ikke holdes ansvarlig for tabt forretning, fortjeneste og tab eller yderligere omkostninger i forbindelse med indsendelse af eller for varigheden af ​​garantikrav.

 

6. REGLER FOR VEDLIGEHOLDELSE

For at opretholde garantien efter endt behandling med Opti Coat skal kunden vedligeholde sit køretøj efter Detailing Centers-vedligeholdelses guide der fås efter vaske kursus hos Detailing Center.

Kunden skal periodisk vedligeholde køretøjet med de ovennævnte Detailing Center-vedligeholdelsesprodukter.